Intervisie Dit is een vorm van begeleiding waarbij collega’s elkaar ondersteunen en helpen hun functioneren te verbeteren. Ik kan helpen bij het opzetten van een intervisiegroep, waarbij alle deelnemers leren hoe ze anderen verder kunnen helpen. Vaak kiezen organisaties ervoor om door een intervisor, begeleidde intervisie aan te bieden om …