Jes

Jes

Welkom

Schasfoort begeleidingskunde

Over de naam Jes. Dit is een afkorting van mijn naam Jeannette Schasfoort.

Visie

Begeleidingskunde betekent voor  mij dat ik niet volgens één theorie werk, maar de verschillende theorieën, vaardigheden inzet, waarvan ik denk dat die het meest effect sorteren in de begeleiding. Welke vorm van begeleiding het beste aansluit op de vraag verschilt per situatie. Iedere begeleidingsvorm heeft haar eigen specifieke eigenschappen.

Ik probeer in de begeleiding aan te sluiten bij waar jij op dat moment behoefte aan hebt. Samen kijken naar oplossingen die voor jou werken. Jij bent uitgangspunt en zult aan het werk moeten, ik ben slechts degene die je daarbij op weg kan helpen, kan ondersteunen, inzicht kan geven, kan adviseren, ect. Ik vertrouw  op de kracht van ieder mens en het zelf oplossend vermogen.

Over mij

Opleiding:

 • HBO-Jeugdwelzijnswerk
 • Ortho pedagogiek (Groningen)
 • VO- Coaching & Supervisie
 • Qure energetica
 • Diverse trainingen b.v.: taal erbij / human Dynamics, etc.

Werkervaring:

 • Jeugdhulpverlening
 • Docent / leidinggevende diverse middelbare beroepsopleidingen
 • Teambegeleiding en – coaching, docentenbegeleiding en – coaching, studentenhulpverlening
 • Communicatie training/ faalangst reductie training, e.a.
 • Supervisie en intervisie

Specialismen:

 • Kennis van verschillende opvoedsituaties, gezinsrelaties (gezond en ongezond)
 • Begeleiden van jongeren en volwassenen
 • Ervaringen in het begeleiden van slachtoffers van narcisme

Coaching & Supervisie

Coaching is gericht op het verbeteren van prestaties in de uitvoering van het beroep of functie. Het accent kan daarbij gelegd worden op persoonlijke of vakmatige doelen, of een combinatie van beide. Ook kan coaching gericht zijn op persoonlijke groei en ontwikkeling, los van de arbeidssituatie.

Werkwijze: van te voren spreken we af aan welke aspecten van het functioneren gewerkt kan worden. Dit betekent dat we samen doelen opstellen en deze evalueren. Als de werkgever de opdrachtgever is kan deze ook betrokken worden bij de evaluatie. Bij de start van het traject wordt afgesproken wat er geëvalueerd wordt. De coachee moet zich vrij voelen om in vertrouwen met de coach te kunnen werken.

Supervisie: is onder begeleiding leren door reflectie op eigen werkervaringen. Degene die supervisie krijgt, de supervisant, leert het eigen handelen tegen het licht te houden. Daardoor verwerft hij inzicht in het eigen handelen en kan dit duurzaam verbeteren. Supervisie vindt plaats in een serie van minimaal 10 bijeenkomsten van 1 tot 1 1/2/ uur, individueel of in groepen van maximaal 4 supervisanten (21/2 uur). De supervisant bepaalt zelf welke ervaringen en vragen actueel zijn.

De bijeenkomsten vinden plaats met tussenpozen van 2 a 3 weken
Werkwijze: de supervisant bepaalt wat hij in de gesprekken aan de orde wil laten komen. Hij schrijft steeds reflectieverslagen, die hij voor elke bijeenkomst inlevert. Deze verslagen worden aan het begin van ieder gesprek besproken.
Voorbeelden van onderwerpen die supervisanten kunnen aandragen zijn:
– het werken met cliënten
– de omgang met collega’s
– de eigen manier van leiding vormgeven
:supervisie kan individueel zijn, of in een groep van maximaal 4 personen

Ik ben als supervisor geregistreerd bij de LVSC. Registratienummer SCH023-SH3

Intervisie

Intervisie
Dit is een vorm van begeleiding waarbij collega’s elkaar ondersteunen en helpen hun functioneren te verbeteren. Ik kan helpen bij het opzetten van een intervisiegroep, waarbij alle deelnemers leren hoe ze anderen verder kunnen helpen. Vaak kiezen organisaties ervoor om door een intervisor, begeleidde intervisie aan te bieden om zo de kwaliteit van  functioneren van medewerkers te vergroten.

Werkwijze:

De deelnemers brengen beurtelings actuele ervaringen in, onderling wordt hulp aangeboden met het omgaan met een als problematisch ervaren situatie, zodat het eigen functioneren kan verbeteren.

Vorm: een intervisie groep heeft 5 tot 8 deelnemers, die allen op vrijwillige basis betrokken zijn bij de intervisie. Ze hebben een overeenkomstig beroep of functie, maar geen directe werk- of gezag relatie.

Wat je van mij kunt verwachten:
Als ervaren intervisor bewaak ik het proces, zorg ervoor dat iedereen aan bod komt en dat het persoonlijke leren gestimuleerd wordt. Ik heb ervaring met meerdere intervisie vormen waardoor de deelnemers uitgedaagd blijven.

 

 

Coaching slachtoffers van coercive control ofwel dwingende controle

In een relatie waarin het patroon van coercive control ofwel dwingende controle plaatsvindt, is de balans verstoord.

Plegers zijn vaak mensen met trekken van een persoonlijkheidsstoornis als narcisme. Deze mensen zijn ziek en  iemand die ziek is maakt z’n omgeving mede ziek. Herstellen van of na deze ziekmakende relatie is lastig, maar niet onmogelijk.

Ik kan je helpen om je evenwicht te vinden zodat jij (weer) weet wie je bent, voelt wie je bent en ook in staat bent om keuzes te maken  die voor jou goed voelen, zodat jij (opnieuw) de regie voert over je eigen leven.

Uitgangspunt ben jij, jij bepaalt wat je wilt en niet wilt. Mijn rol is je te ondersteunen bij je leerproces door naar je te luisteren, met je in gesprek te gaan en samen te zoeken naar oplossingen die voor jou werken.

Uit (eigen) ervaring in het werken met slachtoffers van narcistische mishandeling weet ik dat het proces veel energie kan kosten, maar ook dat inzicht en veranderingen veel opleveren.

Sinds 2017 ben ik aangesloten bij het netwerk “verdwenen zelf”. Iris koops heeft dit netwerk opgericht om slachtoffers te helpen en te ondersteunen. Zij heeft hierover 2 boeken geschreven die zeer waardevol zijn bij het herstel na de mishandeling. (http://verdwenenzelf.org).

Sinds het voorjaar van 2020 is er ook een site voor professionals van het verdwenen zelf: https://verdwenenzelf.org/2020/01/24/nieuw-website-voor-professionals/

Ik geef trainingen bij het verdwenen zelf, zowel aan slachtoffers als aan professionals. De slachtoffers kunnen ondersteuning gebruiken, zij zijn vaak getraumatiseerd
De trainingen voor professionals zijn bedoeld om hen meer inzicht te geven in deze dynamiek en hen te ondersteunen bij de hulp aan slachtoffers. Zie voor het aanbod de site van het verdwenen zelf.

Praktische informatie en tarieven

Praktische informatie

Een nieuw traject wordt altijd gestart met een kennismaking van 30 minuten (gratis) Na deze 30 minuten besluiten we of we samen verder gaan. Is dit akkoord dan volgt een direct daaropvolgend de eerste bijeenkomst van 60 minuten.
De ervaring leert dat alle volgende bijeenkomsten (meestal ook) 1 1/2 uur duren.

Tarieven:

Regulier individueel supervisie traject (10 bijeenkomsten van 1 1/2 uur)           € 80,= per uur en €105,= per 1,5 uur

Coaching                                                                                                                   € 80,= per uur en €105,= per 1,5 uur

Telefonisch of via beeldbellen is coaching ook mogelijk, in overleg.

Geen vergoeding door zorgverzekeraar !  

Telefonisch contact 06-82766488

Contact