Coaching & Supervisie

Coaching is gericht op het verbeteren van prestaties in de uitvoering van het beroep of functie. Het accent kan daarbij gelegd worden op persoonlijke of vakmatige doelen, of een combinatie van beide. Ook kan coaching gericht zijn op persoonlijke groei en ontwikkeling, los van de arbeidssituatie.

Werkwijze: van te voren spreken we af aan welke aspecten van het functioneren gewerkt kan worden. Dit betekent dat we samen doelen opstellen en deze evalueren. Als de werkgever de opdrachtgever is kan deze ook betrokken worden bij de evaluatie. Bij de start van het traject wordt afgesproken wat er geëvalueerd wordt. De coachee moet zich vrij voelen om in vertrouwen met de coach te kunnen werken.

Supervisie: is onder begeleiding leren door reflectie op eigen werkervaringen. Degene die supervisie krijgt, de supervisant, leert het eigen handelen tegen het licht te houden. Daardoor verwerft hij inzicht in het eigen handelen en kan dit duurzaam verbeteren. Supervisie vindt plaats in een serie van minimaal 10 bijeenkomsten van 1 tot 1 1/2/ uur, individueel of in groepen van maximaal 4 supervisanten (21/2 uur). De supervisant bepaalt zelf welke ervaringen en vragen actueel zijn.

De bijeenkomsten vinden plaats met tussenpozen van 2 a 3 weken
Werkwijze: de supervisant bepaalt wat hij in de gesprekken aan de orde wil laten komen. Hij schrijft steeds reflectieverslagen, die hij voor elke bijeenkomst inlevert. Deze verslagen worden aan het begin van ieder gesprek besproken.
Voorbeelden van onderwerpen die supervisanten kunnen aandragen zijn:
– het werken met cliënten
– de omgang met collega’s
– de eigen manier van leiding vormgeven
:supervisie kan individueel zijn, of in een groep van maximaal 4 personen

Ik ben als supervisor geregistreerd bij de LVSC. Registratienummer SCH023-SH3