Intervisie

Intervisie
Dit is een vorm van begeleiding waarbij collega’s elkaar ondersteunen en helpen hun functioneren te verbeteren. Ik kan helpen bij het opzetten van een intervisiegroep, waarbij alle deelnemers leren hoe ze anderen verder kunnen helpen. Vaak kiezen organisaties ervoor om door een intervisor, begeleidde intervisie aan te bieden om zo de kwaliteit vanĀ  functioneren van medewerkers te vergroten.

Werkwijze:

De deelnemers brengen beurtelings actuele ervaringen in, onderling wordt hulp aangeboden met het omgaan met een als problematisch ervaren situatie, zodat het eigen functioneren kan verbeteren.

Vorm: een intervisie groep heeft 5 tot 8 deelnemers, die allen op vrijwillige basis betrokken zijn bij de intervisie. Ze hebben een overeenkomstig beroep of functie, maar geen directe werk- of gezag relatie.

Wat je van mij kunt verwachten:
Als ervaren intervisor bewaak ik het proces, zorg ervoor dat iedereen aan bod komt en dat het persoonlijke leren gestimuleerd wordt. Ik heb ervaring met meerdere intervisie vormen waardoor de deelnemers uitgedaagd blijven.